Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Bij verwondingen of spoedeisende klachten op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur belt u de spoedlijn via nummer: 035 621 4498 (kies 1)
Indien Huisartsenpraktijk Michiel Boersma gesloten is i.v.m. nascholing of vakantie wordt u automatisch doorverbonden met een waarnemend huisarts binnen Gezondheidscentrum Casa Cura.

Spoed buiten praktijktijden
Bij verwondingen of spoedeisende klachten buiten praktijktijden belt u Spoedpost Blaricum via nummer: 088 130 9600
De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen 24 uur per dag.

De huisartsenpost is gevestigd op het terrein van Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum, Rijksstraatweg 3, 1261 AN te Blaricum.

U wordt hier uitsluitend geholpen voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten en ná telefonische afspraak.
U kunt sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw zorgpas
  • de naam van uw huisarts
  • uw medicijngebruik